Handel in tweedehands licenties neemt toe.

De handel in tweedehands softwarelicenties bloeit op. Steeds vaker bieden bedrijven ongebruikte licenties aan en organisaties die op zoek zijn naar software kiezen vaker voor tweedehands licenties.

‘Meer dan de helft van de software die we verhandelen is van Microsoft. Ook tweedehands licenties van Oracle, SAP en IBM zijn in trek. Hij ziet dat grote bedrijven blijven steeds vaker zitten met ongebruikte licenties. ‘Vooral bij banken, verzekeraars en grote bedrijven zoals KPN zie je een dalende trend van het aantal gebruikte licenties.’

Onder de afnemers van de tweedehands licenties zijn zowel grote zorginstellingen als bedrijven uit het mkb. Volgens hem kunnen bedrijven tot 80 procent besparen op de kosten. ‘Grote bedrijven hebben, doordat ze groot inkopen, vaak al een flinke korting bedongen op de catalogus-prijs en verkopen de licenties tweedehands door. Dat scheelt veel geld.’

Doorverkopen is toegestaan

In de meeste softwarelicentieovereenkomsten staat dat de programmatuur niet overdraagbaar is en dus niet mag worden doorverkocht. Maar die clausule is niet rechtsgeldig. Al in 2012 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in het arrest van het Duitse UsedSoft tegen Oracle. In die uitspraak geeft het Hof aan dat gekochte software mag worden doorverkocht, ongeacht of het fysiek beschikbaar is of gedownload dient te worden.

‘Kopers van ongebruikte tweedehands software-licenties hebben een wettelijk gebruiksrecht ongeacht wat er in de licentieovereenkomst staat. Met deze uitspraak geeft het Europese Hof aan veel belang te hechten aan een goede balans tussen de bescherming van het vrije verkeer van goederen en diensten ten opzichte van de bescherming van auteursrechten’.

Toch blijken bedrijven vaak niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor aankoop of verkoop van tweedehands licenties.

Add a Comment